top of page

פלנרים

מחברת כריכה קשה המכילה לוחות לתכנון זמן- לוח תכנון חודשי, לוח תכנון שבועי, לוח תכנון יומי, רשימת משימות ורעיונות. הפלנר יעזור לך לנהל שגרה מסודרת ויעילה ויבוא איתך בתיק לכל מקום :)

bottom of page